Sample menu:

  Musikki Video Autolla Bosniaan    

Työ ja koulutus
Päivitetty: 29.12.2019.
Koulutus
  Vuonna 1980 Bosniassa (Entisessä Jugoslaviassa) sähköteknikon tutkinto (4 vuotta)
Vuonna 1993 Helsingin yliopiston tulkin tutkinto
Vuonna 1997 sovellettu tietotekniikka ja mikrotukihenkilön koulutus
Windows-sovellusten laatiminen mikroille (09.1998 – 1.1999)
Vuonna 2003 tietoliikenneinsinöörin tutkinto (AMK) Mikkelin ammattikorkeakoulussa ja Ciscon CCNA kouluttajan koulutus sekä viimeksi vuonna 2006 Ciscon WLAN kouluttajan koulutus.
       
Työn tiedot
  Ammatiltani olen Bosnian ja serbokroaatian kielen tulkki ja kääntäjä ja tietoliikenneinsinööri (AMK), mutta olen tehnyt paljon muutakin. Sähköteknikon koulutuksen jälkeen suoritin asevelvollisuuteni (11.7.1980 – 13.8.1981), ja sen jälkeen menin töihin Banjalukan sellutehtaaseen viskoosi tuotanto osastolle sähköhuol­lon tehtäviin missä olin noin vuoden ajan. Sen jälkeen olen toiminut noin puoli vuotta Slovenian ”Mladinska knjiga” kustantajan myyntiedustajana (kirjojen myynti. Olin myös vajaa 2 vuotta varastonhoitajana Kroatian suurimmassa ("Industrogradnja") rakennusyrityk­sessä ja puolitoista vuotta armeijan palvelussa (siviilinä), lähinnä tutka-aseman ja tietoliikennejärjes­telmän rakentamisessa Slovenian alueella. Vuonna 1985 olin 6 kuukautta matkailualalla Adrian me­rellä jossa olin mm. vastaan­otto-, turva-, ja pelastus- tehtävissä. Viimeksi (1.4.1986 – 24.5.1992) olin töissä kotimaassani Omarskan rautakaivoksessa alussa sähköyliasentajana ja siten sähkötarkastajana. Työttömäksi jäin sodan takia.

Tulkin tutkinnon suoritin joulukuussa 1993, ja sen jälkeen olen toiminut free lance tulkkina ja työanta­jinani ovat monet kunnat (esim. Ristiina, Pieksämäki, Hirvensalmi, Nurmes, jne.). Lisäksi olin 2 vuotta tuntiopettajana Keski-Savon Ammatillisessa aikuiskoulutuskeskuksessa (Varkaus, Pieksämäki) ja Pohjoiskarjalan AKK-ssa (Nurmes). Olin myös Ulkoministeriön, Oilon Oy:n, ja Ekono-Energy Oy:n palveluksessa (tulkin ja eri projekteihin liittyvä työ Suomessa ja Bosniassa), sekä ATK asiantuntijana (sijaispaikka) Helsingin yli­opiston mikrokuvaus- ja konservointi laitoksella (1.2.-31.7.1998). Maalis­kuussa, vuonna 1999 aloitin työni Mäntyharjun kunnassa ATK tukihenkilönä. Olin, terveyskeskuksen ainoana ATK henkilönä, itse ylläpi­tänyt terveyskeskuksen verkkoa osana kunnan verkkoa. Myös Visual Basic ohjelmoinnin osaamista löytyy jonkin verran (ympäristössä edelleen toi­mivat 2 VB:lla tekemääni tietokanta sovellusta). Edelliset Mäntyharjun terveyskeskuksen sivut olivat minun käsialaani joten myös internet alue on tuttua.

Kesäkuussa 2001 otin vastaan Mikkelin ammattikorkeakoulun tarjouksen laboratorioinsinöörin paikasta jossa aloitin 01.8. 2001. Vastuullani olivat sähkö-, elektroniikka-, automaatio-, mikroprosessori- ja tietoliiken­nelaboratoriot, sekä 3 ATK-luokkaa.
Elokuussa 2006 siirryin
Mikpoliin jossa tehtäviini kuluu mm Cisco- tietoliikenne- ja tietokonetekniikan- laboratorioiden ja verkkojen ylläpito, opetushenkilökunnan taustatuki, käytännön opetus, (Cisco- laboratoriot jossa valtaosa oppilaista on tulevia IT-alan ammattilaisia), verkkomittaukset, palvelinten ylläpito,  jne.

Elokuussa 2019 siirryin Turrun Ammattikorkeakoulun palvelukseen, jossa työskentelen eriköisasiantuntijana ja projekti-insinöörinä, jossa minun vastuullani ovat tekniikan koulutuksen eriköisohjelmistot ja opetusympäristöt.


Osallistuun myös erillaisiin tutkimustyöprojekteihin.
Esimerkkinä: http://www.iariajournals.org/intelligent_systems/tocv2n4.html
Dokumentti PDF-muodossa (sivut 422-433)
 
 
IT ja kielipalvelut (Tulkkaus- ja käännösppalvelut)...
 
MUISTA!
KELLo KÄY!
     
   
   IT-palvelut, tulkkaus- ja Käännös- palvelut jne. katso enemmän <>