Sample menu:

  Muzika Video Foto Autom do BiH  

O Finskoj Dolazak u Finsku O Povratku u BiH Kako smo organizovani
Finska Kako smo organizovani
  Portal za građane BiH u Finskoj: http://www.bih.fi

Kao i u drugim državama Bosanci koji borave u Finskoj su organizovani i okupljrni oko Finsko-Bosansko-Hercegovačkog društva koje je osnovano već u proljeće 1994. godine, oko jednu i pol godinu nakon što su u Finsku pristigle prvi prognanici iz Kozarca i Prijedora.
Sam početak je bio dosta težak, s obzirom na sve činjenice kako su se ti ljudi našli u Finskoj u kojoj prije toga nije bilo ljudi s područja bivše SFRJ. Jezik nam je bio sasvim nov i nepoznat. Nije bilo nikoga ko bi nam pomogao i pokazao kako da napravimo prve korake.

Tako nam je trebalo više od godinu dana da se organizujemo (ovako je igledala pozivnica za osnivačku skupštinu društva). U organizovanju društva, veliku pomoć nam je pružila gospođa Kirsti Špehar, koja je jedan od troje potpisnika navedene pozivnice i bez čije pomoći bi nam to sigurno bilo mnogo teže. Društvo je osnovano sa svrhom da pomogne Bosanace u Finskoj i da bude veza kako sa aktualnim Finskim vlastima, tako i sa Bosansko-hercegovačkim predstavnicima vlasti (Ambasadom R BiH u Švedskoj, jer BiH još uvijek nema nikakvog diplomatskog predstavništva u Finskoj).

Kad je riječ o našem "diplomatskom" predstavništvu, rekao bih da BiH u Finskoj ima preko 6000 (nezvaničnih) ambasadora., jer smo svi mi predstavnici svoga naroda i svoje zemlje u inostranstvu, ma gdje se nalazili, pogotovu ovdje u Finskoj, gdje nas predstavnici "zvaničnih" vlasti obiđu par puta godišnnje. S obzirom na naše brojno stanje zvanične vlasti nas zanemaruju. One u Sarajevu jer je većina nas porijeklom sa područja rs, a onima u Banjaluci smo nepoželjna manjina. Tako nam iz Stockholma svaki put pošalju drugu osobu, koja nam svaki put održi mali "govor", prenese "pozdrave iz Stockholma i BiH" i obeća da će se situacija popraviti, a kad ode nazad sve se nastavi po starom.
Stranica obnovljena 15.11.2014.
 
IT usluge, Usluge tumača, Usluge prevodjenja itd...
Televizija putem interneta
Čist, prirodan ekološki med sa obronaka Kozare 
   
   
   IT usluge, Usluge tumača, Prevođenje dokumenata... itd. itd <>