Sample menu:

  Muzika Video Autom do BiH    

O AUTORU
  
Rođen sam 1961. godine u okolini Kozarca, opština Prijedor. Osnovnu školu sam završio u Kozarcu, školske 1975/76. godine.
Godine 1980-e završio sam Elektrotehničku školu u Prijedoru. (IVE1 1979/80)
 
Poslije toga sam radio na više različitih poslova u različitim firmama i na različitim poslovima: "Incel" - Banjaluka, "V.P. 2953"- Zagreb, "Mladinska Knjiga" - Ljubljana, "Jadranka" - Lošinj, "Industrogradnja" - Zagreb
 
Posljednjih godina prije rata od 1985 do maja 1992 u RŽR "Ljubija" u Rudniku Omarska gdje sam bio i zatvoren (čitaj- logoraš) od 26.5 - 6.8.1992. godine.
  Krajem novembra 1992 posredstvom UNHCR-a stigao sam u Finsku, gdje se i sada nalazim.
U ovih (već) 20 godina provedenih u Finskoj cijelo vrijeme sam proveo u radu ili učenju. Već u decembru 1993. završio sam (NA HELSINŠKOM UNIVERZITETU) školu za tumače Finskog jezika, te sam već početkom 1994 počeo raditi kao tumač.
 
Pošto je priroda posla bila takva da sam imao dosta "slobodnog" vremena u meduvremenu sam učio i usavršavao rad sa računarima. Oko dvije godine sam radio i kao predavač finskog jezika u više škola za obrazovanje odraslih na području istočnog dijela Finske te na odjelu Helsinškog univerziteta u Mikkeli-ju i u u opštini Mäntyharju kao specijalist za AOP.
 
U maju 2003 godine  završio sam studij informatike (odjel telekomunikacija) na Univerzitetu u Mikkeliju (Mikkelin Ammattikorkeakoulu), gdje trenutno i radim kao IT Expert. Između ostaloga završio sam i  Ciscovu mrežnu akademiju za instruktore (CCNA, WLAN) tako da između ostalog radim i kao ovlašteni Ciscov CCNA i WLAN instruktor.
Link na stranice Ciscove akademije u Mikkeliju: http://cna.mikkeliamk.fi
     
Od Augusta sam iz Univerziteta u Mikkelija prešao na Univerzitet u gradu Turku, na jugozapadnoj obali Finske.
http://www.tuas.fi/en/about-us/contact-info/2646/fikret-jakupovic/
 
Izmedju ostalog bavim se i istraživačkim radom u području informatike i telekomunikacija, kao na primjer:
http://www.iariajournals.org/intelligent_systems/tocv2n4.html
Dokument u PDF-formatu (strane 422-433)
 
 
IT usluge, Usluge tumača, Usluge prevodjenja itd...
 
Čist, prirodan ekološki med sa obronaka Kozare 
A SAT
OTKUCAVA !
     
   
   IT usluge, Usluge tumača, Prevođenje dokumenata... itd. itd <>