Sample menu:

  Muzika Video Foto Autom do BiH  

O Finskoj Dolazak u Finsku O Povratku u BiH Kako smo organizovani
Finska O Finskoj
  Portal za građane BiH u Finskoj: http://www.bih.fi
Finska se nalazi u Sjevero-istočnoj Evropi. Sa istoka se graniči sa Rusijom a sa sjevera i zapada sa Švedskom i Norveškom. Finska je jako rijetko naseljena sa površinom od 338155 km2 i 5108000 stanovnika.Naprimjer Italija ima površinu od 301000 km2, ili oko 89 % površine Finske ali je mnogo gušće naseljena (57200000 stanovnika, što je oko 1119 % u odnosu na broj stanovnika u Finskoj). Poznata je po čistoj i očuvanoj prirodi, po svojim širokim zelenim prostranstvima pod šumom koja su ispresijecana hiljadama jezera, koja su jako čista (voda u njima je pitka). Zahvaljujući golfskoj struji, klima u Finskoj nije baš onakva kakvu bismo očekivali ovako daleko od Ekvatora. Zime su ipak hladne (pogotovu u sjevernim djelovima), ali su ljeta jpoprilično topla tako da je u Finskoj ljeti jako velik broj turista, naročito iz Centralne i Zapadne Evrope.
Privreda Finske je zasnovana na preradi drveta i na proizvodima visoke tehnologije (NOKIA). Glavni grad Finske je Helsinki, članica je EU, a pored Helsinkija veći gradovi su Turku, Tampere, Oulu, Lahti...
U Finskoj trenutno živi preko 6000 osoba porijeklom iz BiH. (Po zvaničnim statistikama Ministarstva za ljudska prava i izbjeblice BiH, u Finskoj nas je 10.3.2013. bilo 6044.)
Prije rata u BiH, u Finskoj je bilo jako malo ljudi sa područja Balkanskog poluostrva, a broj osoba sa današnjeg područja BiH se mogao izbrojati na prste. Razlog za to je i geografski položaj, ali i relativna zatvorenost Finske i njena, u poređenju sa drugim Skandinavskim zemljama, poprilično oštra politika prema strancima. U Finskoj je uvijek bilo teško dobiti dizvolu boravka, ali prva dozvola boravka gotovo automatski predstavlja i stalnu dozvolu boravka. Stranac koji u Finskoj dobije dozvolu boravka se gotovo automatski izjednačava sa domaćim stanovništvom, jer sa sticanjem prava boravka stiče i sva druga prava kao što su radna dozvola, socijalna i zdravstvena zaštita, pravo na školovanje, pravo glasa itd.

Većina sadašnjih stanovnika čiji su korijeni na područjima današnje BiH je došla u Finsku posredstvom UNHCR-a. Prva "veća" grupa od 112 osoba, od kojih je dio logoraša iz logora Omarska i Keraterm i dio iz prinudnog kampa u Trnopolju, (uglavnom ljudi iz Kozarca i okoline) stigla je u Finsku 31.10.1992 godine. Nedugo zatim za ovom grupom su počele pristizati i druge osobe (uglavnom članovi porodica ovih osoba).
Poslije toga u Finsku su u nekoliko navrata posredstvom UNHCR-a došle veće ili manje grupe ljudi. Prvo je na liječenje došla grupa ranjenika, zatim su dolazile grupe ljudi protjeranih iz Banjaluke da bi kao posljednja veća grupa stigla grupa logoraša koju su uglavnom sačinjavali ljudi iz Istočne Bosne koji su bili u četničkim logorima u srbiji (nije greška ovu riječ od 1992.-e pišem malim slovom). Naravno svo ovo vrijeme su u Finsku stizale porodice ovoh ljudi koje su bile razasute širom bijelig svijeta (velika većina protjeranih sa područja koja ne pripadaju Federaciji BiH). Gotovo polovinu od 1500 osoba sačinjavaju protjerani iz Kozarca i okoline, četvrtina je iz Banjaluke i okoline, a većinu od preostale četvrtine sačinjavaju Bošnjaci iz Istočne Bosne.
Najveći dio je već dobio stalne dozvole boravka, a poneki koji su željeli i finsko državljanstvo, jer ovdje ugovorne izbjeglice sa "A" statusom nakon dvije godine provedene u Finskoj, automatski dobijaju stalni boravak. Veliki dio radno sposobnih (onih koji žele raditi) je i zaposlen. Posao nije baš lako dobiti jer su i Finci samo ljudi sa svojim sumjnama, i predrasudama, ali su i spremni pružiti šansu onom ko želi da se dokaže.

U posljednje vrijeme u svijetu je uočljiv porast rasizma, čega ni Finska nije pošteđena, ali za nas Evropljane situacija je još uvijek relativno dobra, bar tako dugo dok se na ulicama mogu vidjeti malo tamniji od nas.
Stranica obnovljena 15.10.2015.
 
IT usluge, Usluge tumača, Usluge prevodjenja itd...
 
Čist, prirodan ekološki med sa obronaka Kozare 
A SAT
OTKUCAVA !
     
   
   IT usluge, Usluge tumača, Prevođenje dokumenata... itd. itd ==>